ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้รับมอบหนังสือบริจาค จากคุณถวิดา พิชัยเยนทราโยธิน พร้อมคณะ

25/2/2564 16:19:15น. 720
รับมอบหนังสือบริจาค
        เมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้รับมอบหนังสือบริจาค จำนวน 37 เล่ม จากคุณถวิดา พิชัยเยนทราโยธิน พร้อมคณะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้นำไปให้นิสิต บุคลากร และผู้ใช้บริการ ใช้ประโยชน์สำหรับการเรียนการสอน และการศึกษาค้นคว้า ต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเปรมยุพล ปุริมไพบูลย์ (หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา)   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
25/2/2564 16:19:15น. 720
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้รับมอบหนังสือบริจาค จากคุณถวิดา พิชัยเยนทราโยธิน พร้อมคณะ

#หนังสือบริจาค #ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ #การเรียนการสอน #การศึกษาค้นคว้า
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน