หลักสูตร IT คณะ ICT จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT

2/3/2564 18:09:45น. 257
ค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ด้าน IT
          เมื่อวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง Co-Working Space และลานกิจกรรมใต้อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และส่งเสริมผลการเรียนรู้ ที่คาดหวังของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้นิสิตฝึกทักษะทางด้านภาษาเพิ่มมากขึ้น
          ซึ่งมีดร.สุขชาตรี ประสมสุข ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรมฯ และได้รับเกียรติจากดร.ภูวิศวสรณ์ ภูมิสรณคมณ์ และ Mr. Alain Truc เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยภายในกิจกรรมได้มีการจำลองสถานการณ์ให้นิสิตอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ใช้ภาษาอังกฤษตลอดทั้งกิจกรรม เพื่อให้นิสิตเกิดการเรียนรู้จากการใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงานจริง


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวมยุเรศ แสงสว่าง   
เพิ่มข่าวโดย :   mayurate.sa@up.ac.th   
2/3/2564 18:09:45น. 257
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตร IT คณะ ICT จัดกิจกรรมการเข้าค่ายฝึกทักษะภาษาอังกฤษ และการเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษกับการปฏิบัติงาน ด้าน IT

#คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน