นิสิตการประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินกิจกรรมขนย้ายปลาบึก (Mekong Giant Catfish) และปลาเทพา (Chao Phraya Giant Catfish)

9/3/2564 13:33:51น. 1213
นิสิตการประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินกิจกรรมขนย้ายปลาบึก (Mekong Giant Catfish) และปลาเทพา (Chao Phraya Giant Catfish)

วันที่ 7 มีนาคม 2564 นิสิตหลักสูตรการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินกิจกรรมขนย้ายปลาบึก (Mekong Giant Catfish) และปลาเทพา (Chao Phraya Giant Catfish) จากพื้นที่ปฏิบัติการสาขาวิชาการประมง (แปลงประมงเก่า) ไปไว้ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ มหาวิทยาลัยพะเยา

 

ทั้งนี้ เพื่อใช้รองรับการเรียนการสอน รวมถึงเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหนังน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของโลก (ปลาบึก) โดยการขนย้ายครั้งนี้มีปลาที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม จำนวน 15 ตัว และปลาขนาดกลางอีกไม่น้อยกว่า 40 ตัว
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
9/3/2564 13:33:51น. 1213
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตการประมง คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินกิจกรรมขนย้ายปลาบึก (Mekong Giant Catfish) และปลาเทพา (Chao Phraya Giant Catfish)

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg12

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน