คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

13/3/2564 9:16:22น. 1542
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

วันที่ 11-12 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ณ โรงแรม Le Meridien Chiang Rai Resort, Thailand นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา และอาจารย์หลักสูตรการประมง ผศ. ว่าที่ร้อยตรี ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ เข้าร่วมงานดังกล่าวฯ

 

ภายในงานประกอบไปด้วยการบรรยาย Techniques, Tips and Ethics for Research Publications จากศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ หัวหน้าศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) การบรรยายความสำคัญของการตีพิมพ์งานวิจัยสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยใน World Rankings รวมถึงการปฐมนิเทศโครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (UoE) เพื่อเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และพัฒนาผลงานวิจัยเข้าสู่สากลตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย “University for Community Innovation with International Standard”

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
13/3/2564 9:16:22น. 1542
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมการรายงานความก้าวหน้า Super KPI การตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ และ การรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน