นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ นำเสนอแผนธุรกิจ คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

15/3/2564 13:16:38น. 898
นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ นำเสนอแผนธุรกิจ คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท
ในเดือนมีนาคม ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ นิสิตปริญญาโท สาขาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ และนิสิตปริญญาตรี สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพะเยา นำเสนอแผนธุรกิจ คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)

  

ประกอบไปด้วย 2 ทีม
1. ทีม TeaTime (ผลิตภัณฑ์ Combo ชาหมักเพื่อสุขภาพ)
สมาชิก : นางสาวเกษราภรณ์ มีรอด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
นายสัจจพน แก้วใบงาม สาขาการตลาด
นายวีรภัทร์ สินธุวงศ์ สาขาการตลาด
ที่ปรึกษา : ดร.วนิดา แซ่จึง
ผศ.ดร.สุภาภร ภัสสร
สังกัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

2. ทีมเอ็นพลัส (หัวเชื้อจุลินทรีย์ผสมเอนไซม์ชีวภาพสำหรับหมักอาหารสัตว์)
สมาชิก : นายศุภคม คล้ายโตนด สาขาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ
ที่ปรึกษา : ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
สังกัด สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

 
 
ได้เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เป็นระยะเวลา 30 ชั่วโมง และได้นำเสนอแผนธุรกิจแก่คณะกรรมการ ในวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งผลการตัดสิน นายศุภคม คล้ายโตนด ในนามทีมเอ็นพลัสสามารถคว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อไป ภายใต้โครงการการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)
จัดขึ้นโดยสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา (UPITI)


     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
15/3/2564 13:16:38น. 898
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะเกษตรศาสตร์ฯ นำเสนอแผนธุรกิจ คว้าทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 100,000 บาท

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg4 #sdg9 #sdg11 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน