คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าว กล้วย และมะเขือเทศ

16/3/2564 9:06:51น. 776
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าว กล้วย และมะเขือเทศ

ในวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าว กล้วย และมะเขือเทศ ณ ศูนย์เรียนรู้สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ฯ วิทยากรโดย ดร.รณกร สร้อยนาค และ อ.เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พร้อมคณะ เป็นวิทยากรในการจัดอบรมดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เป็นการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรที่มีความสนใจเกี่ยวกับการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าว กล้วย และมะเขือเทศ ดำเนินภายใต้โครงการงบกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตรระดับภูมิภาค กิจกรรมพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งผลิตสินค้าคุณภาพปลอดภัย พร้อมเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูง

     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
16/3/2564 9:06:51น. 776
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าข้าว กล้วย และมะเขือเทศ

#คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture
#sdg2 #sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน