คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ไอเดียงานวิจัย”

1/4/2564 16:04:05น. 1067
คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ไอเดียงานวิจัย”

       เมื่อวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 คณะศิลปศาสตร์ จัดกิจกรรมการเสวนางานวิจัย ภายใต้ Theme “จิบกาแฟ แชร์ไอเดียงานวิจัย” ณ ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์ (CE14203) มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา กาวีระ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและร่วมรายงานผลการดำเนินงานวิจัยในรอบปีที่ผ่านมา ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำเสนอและติดตามความก้าวหน้างานวิจัย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มการวิจัย ได้แก่ กลุ่มการวิจัยบูรณาการ และกลุ่มวิจัยนวัตกรรมการเรียนการสอน โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา เกาะวิวัฒนากุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คล้ายสิงห์โต และ ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย เป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อช่วยเหลือด้านการประเมินและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานวิจัยของผู้รายงานความก้าวหน้าฯ จากนั้นจึงมีการแชร์ไอเดียงานวิจัยจากกลุ่มนักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน       

 


ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย / นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะ / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ข้อมูล / ข่าว : นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง                                 

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://libarts.up.ac.th/  
Facebook อัลบั้มภาพเพิ่มเติม :
https://www.facebook.com/photolibarts/


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง / นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเฉลิมพันธ์ แก้วกันทะ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
1/4/2564 16:04:05น. 1067
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะศิลปศาสตร์จัดกิจกรรม “จิบกาแฟ แชร์ไอเดียงานวิจัย”

#คณะศิลปศาสตร์ #กาแฟ #งานวิจัย
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน