วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมบริการวิชาการ "เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพการออม " 

4/4/2564 16:54:22น. 418
อบรมบริการวิชาการ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

จัดอบรมบริการวิชาการ "เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพการออม "

ในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4  เมษายน 64

วิทยากรบรรยาย คุณอภิชาต เฉลิมวัย (อาจารย์ ตุ๊) สำนักใยแมงมุม

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กล่าวรายงานการจัดอบรมในครั้งนี้

และมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต และบุคคลภายนอก เข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    งานประสานงานและประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   Somrudee.sr@up.ac.th   
4/4/2564 16:54:22น. 418
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอบรมบริการวิชาการ "เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคล เพื่อเพิ่มศักยภาพการออม " 

#CMBKK


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน