หลักสูตรชีวเคมีนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน

7/4/2564 10:16:56น. 967
หลักสูตรวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิตหลักสูตรชีวเคมี ณ จังหวัดน่าน
เมื่อวันที่ 1-3 เมษายนที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะและคณาจารย์หลักสูตรชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของนิสิตหลักสูตรชีวเคมี ณ จังหวัดน่าน โดยมีนิสิตหลักสูตรชีวเคมีในระดับชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าร่วมทั้งสิ้น 34 คน โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้คณาจารย์และนิสิตได้เข้าเยี่ยมชม บริษัท ค๊อกโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด วิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน และ 2Khwan refill station นอกจากจะได้เยี่ยมชมและเรียนรู้จากเจ้าของสถานประกอบการแล้ว ที่สาหกิจชุมชนบ้านน้ำเกี๋ยน นิสิตยังได้ลงมือทำสบู่เหลว แชมพู และสครับขัดผิวจากสมุนไพรพื้นบ้าน มีการพาเยี่ยมชมสวนสมุนไพร รวมถึงฝ่ายการผลิตซึ่งได้รับมาตรฐาน GMP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมศักดิ์ พินธะ กล่าวว่า การพานิสิตมาดูงานในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการกับรายวิชาชีวเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ นอกจากนิสิตจะได้รับความรู้และทักษะการทำผลิตภัณฑ์แล้ว ยังได้เห็นภาพการนำความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้อีกด้วย


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายอภิรักษ์ กาตาสาย   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ   
เพิ่มข่าวโดย :   teerapat.se@up.ac.th   
7/4/2564 10:16:56น. 967
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หลักสูตรชีวเคมีนำนิสิตเข้าศึกษาดูงาน ณ จังหวัดน่าน

#วิทยาศาสตร์การแพทย์ #ศึกษาดูงาน #น่าน #ชีวเคมี #ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
#sdg9

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน