SEEN สานประเพณีจารีตล้านนาเข้ารดน้ำขอพรอธิการบดีในวาระปีใหม่เมือง 2564

7/4/2564 14:21:09น. 2317
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ทีมผู้บริหารและบุคลากร คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ คณบดี เข้ารดน้ำดำหัว รองศาตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี เนื่องในวาระโอกาสในช่วงสงกรานต์เป็นพิธีโบราณจากทางภาคเหนือของไทย เพื่อขอขมา และขอพรจาก จากท่านอธิการบดี ถือเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นทำงานในปีใหม่เมือง 2564 นี้ เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   
7/4/2564 14:21:09น. 2317
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


SEEN สานประเพณีจารีตล้านนาเข้ารดน้ำขอพรอธิการบดีในวาระปีใหม่เมือง 2564

#SEEN_UP #ปีใหม่เมือง
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน