มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำ สำรวจเส้นทางน้ำรองรับน้ำในฤดูฝน

18/4/2564 12:05:15น. 1797
มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำ สำรวจเส้นทางน้ำรองรับน้ำในฤดูฝน

มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำ สำรวจเส้นทางน้ำรองรับน้ำในฤดูฝน 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร รศ.ดร.ดิเรก ธีระภูธร พร้อม  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ชัชวาล วงค์ชัย และหัวหน้างานรักษาความปลอดภัยและภูมิทัศน์ กองอาคารสถานที่ ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการไหลของน้ำ จัดหาพื้นที่ในการระบายน้ำ ในช่วงฤดูน้ำฝนจะมาถึงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ โดยรองอธิการบดีฝ่ายการคลังและสื่อสารองค์กร ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ จัดการระบบ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยา มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค เบื้องต้นได้ลงสำรวจบริเวณรอบอ่างหลวง ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บน้ำหลักของมหาวิทยาลัย และมีแผนในการดำเนินการในเร็วที่สุด เพื่อมหาวิทยาลัยพะเยา จะได้มีแหล่งน้ำที่สามารถใช้ได้อย่างเพียงพอ 

พร้อมกันนี้ยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองการเข้า-ออก มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อสอบถามความเรียบร้อย รวมไปถึงระบบขนส่งนิสิตและบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างความปลอดภัยให้กับบุคลากรและนิสิต ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ด้วย     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
18/4/2564 12:05:15น. 1797
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


มหาวิทยาลัยพะเยา เร่งแก้ไขปัญหาน้ำ สำรวจเส้นทางน้ำรองรับน้ำในฤดูฝน

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #การจัดการน้ำ
#sdg6 #sdg7 #sdg13 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน