โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom

20/5/2564 13:40:53น. 2029
โครงการกองบริการการศึกษา
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิตา เลิศพรกุลรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อและสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยากรแกนนำ AHE (Senior Fellow) บรรยายในหัวข้อ สอนอย่างอาจารย์มืออาชีพ และการเข้าสู่การประเมินตามกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ (PSF) และพัฒนาอาจารย์เข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการ จำนวนทั้งสิ้น 170 คน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พณัฐ เชื้อประเสริฐศักดิ์   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
20/5/2564 13:40:53น. 2029
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ หัวข้อ ก้าวสู่อาจารย์มืออาชีพ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom

#UPPSF
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน