ม.พะเยา ให้การต้อนรับ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

28/5/2564 13:57:12น. 1613
ม.พะเยา ให้การต้อนรับโครงการ ทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ให้การต้อนรับ กรมทหารราบที่ 17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช จังหวัดพะเยา ในการศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา ภายใต้โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายภูมิทัศน์และบริหารจัดการฟาร์ม คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไวพจน์ กันจู พร้อมด้วยอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ร่วมบรรยายและให้คำปรึกษาพร้อมพาเยี่ยมชมภายในศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยาในการนี้ได้พาเยี่ยมชมในส่วนของพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ อาทิ ด้านการเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว การเพาะกล้าไม้ การปลูกผักแบบไฮโดรโปนิกส์ รวมถึงการปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินและจำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย  ด้านการปศุสัตว์ ได้แก่ การเลี้ยงแพะนม การเลี้ยงไก่ไข่ ด้านการประมง ได้แก่ การเลี้ยงปลาดุกอุยในกระชัง รวมถึงการเพาะพันธ์ุกบ และ อึ่งเผ้า ตลอดจนการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารพืชผลทางการเกษตร ของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจกอเพียงเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ทางโครงการทหารพันธุ์ดี จะนำไปปรับใช้และส่งเสริมกำลังพล ครอบครัว และประชาชนในพื้นที่ได้ศึกษาเรียนรู้ และนำไปปฏิบัติจริงพร้อมทั้งขยายผลโครงการเพื่อพัฒนาสู่ชุมชนต่อไป โดยมีคณะทหารเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น จำนวน 20 นาย


สำหรับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ภายใต้คณะเกษตรศาสตร์ศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ บนพื้นที่กว่า 150 ไร่ เป็นหน่วยงานต้นแบบที่ได้น้อมนำแนวทาง การเกษตรทฤษฎีใหม่บนวิถีความพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 มาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมเปิดพื้นที่เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี ฝึกประสบการณ์ และศึกษาดูงานด้านพันธุ์พืช เกษตรกรรม การปศุสัตว์ การประมง และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้แก่นิสิต บุคลากรทั้งภายใน และภายนอก รวมทั้งชุมชนที่สนใจได้เข้ามาศึกษาและเรียนรู้ได้ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มหาวิทยาลัยพะเยา แห่งนี้

        

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ณรงค์ วงค์ไชย งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   narong.wo@up.ac.th   
28/5/2564 13:57:12น. 1613
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ม.พะเยา ให้การต้อนรับ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

#โครงการทหารพันธุ์ดี #ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช #ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
#sdg1 #sdg2 #sdg3 #sdg9 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน