วันแรก ดีเดย์! โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บริการฉีดวัคซีนCOVID-19 นำร่อง 3 ตำบล จำนวน 60 โดส

7/6/2564 16:53:42น. 3899
ฉีดวัคซีนโควิด
          วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร และประชาชนที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ผ่านระบบ “หมอพร้อม” ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยพะเยา ตำบลแม่กา ตำบลแม่นาเรือ และตำบลจำป่าหวาย จำนวน 60 คน โดยครั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้เข้ารับการฉีดเข็มแรก พร้อมทั้งให้กำลังใจประชาชนและบุคลากร ที่เข้ามาฉีดวัคซีนCOVID-19 ในวันนี้ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา          การฉีดวัคซีนCOVID-19 ดำเนินการเสร็จสิ้นไปด้วยดี มีรูปแบบการฉีดวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประเดิมวันแรกเป็นกลุ่มสูงวัยและกลุ่มเสี่ยง 7 โรคมาฉีดวัคซีน COVID-19 ตามนัด ต่อจากนี้จะมีการนัดหมายผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่รอบๆมหาวิทยาลัยพะเยา โดยเร็วที่สุด โดยเฉพาะในกลุ่มนิสิต และบุคลากร ซึ่งได้ลงทะเบียนผ่านระบบ “มพ.พร้อม” ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะแจ้งวันเวลาในการฉีดวัคซีนให้ทราบต่อไปในระบบ “มพ.พร้อม”

 


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ งานประชาสัมพันธ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   
7/6/2564 16:53:42น. 3899
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วันแรก ดีเดย์! โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา บริการฉีดวัคซีนCOVID-19 นำร่อง 3 ตำบล จำนวน 60 โดส

#ฉีดวัคซีนโควิด #Covid19
#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน