สื่อต้นแบบ คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้รับผลการประเมินระดับ A

8/6/2564 15:25:59น. 307
สื่อต้นแบบ คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้รับผลการประเมินระดับ A

        สื่อต้นแบบของคณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง โครงการ อ่านได้เขียนคล่องผ่านนิทาน นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม ได้ผ่านการพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการจัดทำสื่อต้นแบบ จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) โดยสื่อดังกล่าวฯ ได้รับการพิจารณาให้อยู่ในระดับ A คือเป็นผลงานเกณฑ์ดี สามารถปรับปรุงและนำมาใช้เป็นสื่อต้นแบบเพื่อเผยแพร่ทั้งในแบบรูปเล่มและเผยแพร่บนเว็บไซต์

        โครงการ อ่านได้เขียนคล่องผ่านนิทาน ได้จัดทำสื่อเป็นนิทาน 2 ภาษา รูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาเป็นเรื่องเล่าในท้องถิ่น พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม โดยมีคณะผู้จัดทำ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นิทานชุมชนภาษาอังกฤษ ซึ่งเรียบเรียงเนื้อหาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช ตาชม ดร.ชนาภา ดวงไฟ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนิท ยืนศักดิ์ ดร.สิงห์คำ รักป่า และ ดร.ชวนพิศ ศรีวิชัย ภาพประกอบโดย คุณพิมพ์ลดา ยาวเป็ง และออกแบบปกและจัดรูปแบบโดย คุณสถาพร เทพอุดม และ นิทานตำนานพื้นบ้านภูกามยาว เรียบเรียงเนื้อหาโดย ดร.วัชรินทร์ แก่นจันทร์ อาจารย์พิทยา ดวงตาดำ อาจารย์คงอมร เหมรัตน์รักษ์ และ อาจารย์ไพลิน อินคำ ภาพประกอบเรื่องโดย คุณรวิสรา ปิมปา และออกแบบปกโดย คุณอธิพงศ์ สัทธรรมนุวงศ์      

                               

ข้อมูล: งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์

ภาพ: นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

ข่าว: นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง เจ้าหน้าที่ประจำคณะศิลปศาสตร์    
ดูอัลบั้มภาพเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/photolibarts/

ติดตามข่าวสารคณะศิลปศาสตร์ได้ที่ : http://www.libarts.up.ac.th/


  

facebooktwitterline


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    งานวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   
8/6/2564 15:25:59น. 307
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สื่อต้นแบบ คณะศิลปศาสตร์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ได้รับผลการประเมินระดับ A

#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน