คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

21/6/2564 16:21:40น. 604
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ในวันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ บุณยรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อเยี่ยมชมและสัมมนาเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ สู่การพัฒนางานหลักสูตรและการทำงานเป็นทีม ณ ห้องปฏิบัติการหลักสูตรวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิมพิลา จันกันธรรม   
ข้อมูล/ข่าว :    พิมพิลา จันกันธรรม   
เพิ่มข่าวโดย :   pimpilar.ch@up.ac.th   
21/6/2564 16:21:40น. 604
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

#คณะวิทยาศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #SCIENCEUP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน