คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2564

29/6/2564 9:51:16น. 1839
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2564

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ Onsite และ Online ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ

 


ได้รับเกียรติจากท่านคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดการประชุมดังกล่าวฯ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสื่อสารในองค์กรโดยตรงกับบุคลากร ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปีของคณะฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของคณะฯ ในด้านต่างๆ ที่ผ่านมา ร่วมไปถึงการเสนอข้อคิดเห็น รับฟัง และข้อเสนอแนะของบุคลากรในคณะฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการงานด้านต่างๆ
โดยใช้หลักธรรมาภิบาล ( Good Governance ) นำไปสู่การพัฒนาองค์กร ตนเอง และงานที่ตนได้รับผิดชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นปัจจุบัน และในอนาคตข้างหน้าเพิ่มยิ่งขึ้นต่อไป 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
29/6/2564 9:51:16น. 1839
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการประชุมบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ฯ ประจำปี 2564

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University Of Phayao
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน