รมว.อว. ร่วมให้กำลังใจ 22 ทีมที่ผ่านเข้ารอบในการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

1/7/2564 17:27:48น. 3317
U2T Hackathon

เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองบริหารงานวิจัย ได้ดำเนินโครงการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา โดยการแข่งขันมีกำหนด  ในระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2564 ทั้งนี้จะมีการตัดสินและคัดเลือกทีมผู้ชนะ 5 ทีม ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ขณะเดียวกัน ศ.(พิเศษ)ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ได้ส่งคลิปวิดีโอร่วมให้กำลังใจผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) ในกิจกรรมการปฐมนิเทศแก่ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 22 ทีม จากทั้งหมดจำนวน 195 ทีม ประกอบไปด้วยมหาวิทยาลัยและสถาบันฯ 9 แห่ง ดังนี้

1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

3. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

4. มหาวิทยาลัยพะเยา

5. มหาวิทยาลัยแม่โจ้

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

7. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

9. สถาบันวิทยาลัยชุมชน

ทั้งนี้ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) หรือ U2T ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  U2T ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้ระดมความคิดจากปัญหาและความต้องการในพื้นที่กว่า 3,000 ตำบล ทั่วประเทศ โดยการแข่งขันในเดือนกรกฏาคม 2564 นี้ จะแข่งใน 8 สนามของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ได้แก่

1. มหาวิทยาลัยพะเยา แข่งวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม 2564

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม แข่งวันที่ 5 – 6 กรกฏาคม 2564  

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แข่งวันที่ 7 – 9 กรกฏาคม 2564

4. มหาวิทยาลัยทักษิณ แข่งวันที่ 10 – 12 กรกฏาคม 2564

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ แข่งวันที่  12 – 13 กรกฏาคม 2564  

6. มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แข่งวันที่ 14 – 15 กรกฏาคม 2564  

7. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี แข่งวันที่ 17 – 18 กรกฏาคม 2564

8. มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แข่งวันที่ 31 กรกฏาคม 2564

โดยรอบแรกจะทำการคัดเลือกจาก 965 ทีมทั่วประเทศ ให้เหลือ 300 ทีม จากนั้นจะคัดสุดยอดในระดับภูมิภาค แห่งละ 5 ทีม รวม 40 ทีมโดยทีมที่ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค จะได้รับการสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท เพื่อนำแนวทางการพัฒนา ในรูปแบบไอเดียไปทดลองทดสอบในพื้นที่จริง ภายใต้คำแนะนำของพี่เลี้ยงและผู้นำชุมชน เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อพัฒนาเป็น “ตัวต้นแบบ” หรือ ผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ ก่อนเข้าสู่การเฟ้นหา 5 สุดยอดแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในการแข่งขันระดับประเทศ ในเดือน พฤศจิกายน 2564 ชิงเงินรางวัลสนับสนุนทีมละ 100,000 บาทพร้อมรับโล่เชิดชูเกียรติเพื่อต่อยอดและพัฒนาสู่การเป็นผู้ประกอบการนวัตกรรมชุมชนในต่อไป  

ด้าน ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมแฮกกาธอน ถือเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาสังคมในพื้นที่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้เรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน จนเกิดแนวทางการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมที่ยกระดับเศรษฐกิจจากฐานรากอย่างแท้จริง ตนขอสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้ทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้ ขอให้ใช้ความรู้ความสามารถและปลดล็อกศักยภาพของตัวเองออกมาให้เต็มที่ ผลลัพธ์สำคัญจากการแข่งขัน จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหา พัฒนาอย่างมุ่งเป้าและยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน  โดยหลังจากนี้ตนจะนำแนวทางการพัฒนาทั้งหมดที่ได้จากการนำเสนอไอเดียของทุกทีม ไปขยายผลไปสู่นโยบายและแผนพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรมต่อไป

ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ  ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา ในฐานะตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยาและประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรม U2T Hackathon ได้กล่าวปฐมนิเทศผ่านการถ่ายทอดสดบนสื่อออนไลน์ FACE BOOK LIVE STREAM เพื่อชี้แจงเกณฑ์ในการตัดสิน จำนวนทีมและเวลาในการนำเสนอ รวมถึงเทคนิคและวิธีการนำเสนอผลงาน โดยจะมีการดำเนินการแข่งขัน 2 รูปแบบ คือ On Site จำนวน 17 ทีม และ On Line 5 ทีม ขณะเดียวกันกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ณ โรงแรม M2 Hotel Waterside จังหวัดพะเยา จะดำเนินการตามมาตราการ COVID-19 ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยา (ศบค.พย) กำหนด เพื่อคัดเลือก 5 ทีมที่ดีที่สุด ในภูมิภาค (ภาคเหนือ) เข้าไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป โดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน FACE BOOK LIVE STREAM : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา DRAUP” ในการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดจะถูกส่งไปให้ สป.อว. นำไปเป็นข้อมูลสำหรับใช้งานจริงในโอกาสต่อไป

**สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันแฮกกาธอน เพื่อคัดเลือก 5 ทีม ที่ดีที่สุด ในระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 - 15.30 น. ที่ FACE BOOK LIVE STREAM : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยพะเยา DRAUP”     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ทศพล หิรัญสุข   
ข้อมูล/ข่าว :    สมภพ ธุระพ่อค้า   
เพิ่มข่าวโดย :   sudaporn.ar@up.ac.th   
1/7/2564 17:27:48น. 3317
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


รมว.อว. ร่วมให้กำลังใจ 22 ทีมที่ผ่านเข้ารอบในการแข่งขัน U2T Hackathon ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน)

#U2T Hackathon #U2T #แฮกกาธอน #มหาวิทยาลัยพะเยา #กองบริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg8 #sdg10 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน