ประกาศ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (Onsite)

7/7/2564 9:44:35น. 4832
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
??ประกาศ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
เรื่อง การเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (Onsite)
เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมและผู้ติดเชื้อรายใหม่สูง คณะกรรมการประจำโรงเรียนสาธิตฯ จึงมีมติให้เปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (Onsite)
ในวันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม 2564 ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนเรียนผ่านระบบออนไลน์อย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงและติดตามข่าวสารของทางโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนผู้ปกครองคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน
"ด้วยความห่วงใยจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา"
งานประชาสัมพันธ์ฯ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
โทร 054-466-666


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
7/7/2564 9:44:35น. 4832
Print Friendly and PDF

ประกาศ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การเปิดเรียนแบบเข้าพื้นที่ (Onsite)

##COVID19 ##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน