บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

7/7/2564 14:02:01น. 428
ทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และแพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็นผู้แทน บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) มอบทุนการศึกษา ให้แก่ นางสาวสุรัชดา ปัญญาวงค์ นิสิตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจำนวนเงิน 50,000 บาท ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
7/7/2564 14:02:01น. 428
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) สนับสนุนทุนการศึกษา แก่นิสิตแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2564

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #MEDUP #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน