คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” (กิจกรรมที่ 2)

14/7/2564 9:54:00น. 785
พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” (กิจกรรมที่ 2) ในหัวข้อ “องค์ประกอบและเทคนิคในการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน” ในวันพุธที่ 7 กรกฏาคม 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณปภาณภณ ปภังกรภูรินท์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
14/7/2564 9:54:00น. 785
Print Friendly and PDF

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์” (กิจกรรมที่ 2)

#พัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg8 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน