คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับนายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา "หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ"

15/7/2564 13:25:51น. 2449
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับนายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา "หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ"

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ นายพิรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ มอบหมายให้ปลัดอาวุโส นายอานนท์ ขันคำ ปลัดอำเภอ นายสุวิทย์ พยุยค์ และนายยุทนันย์ ใจเฉีย เข้าพบปะ หารือ นำโดยผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมบุคลากร ให้การต้อนรับดังกล่าวฯ

   

ทั้งนี้เป็นการปรึกษา หารือ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ โดยเน้นให้มีความหลากหลายและยั่งยืน ทั้งนี้ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ยังได้รายงานถึงการลงพื้นที่ของนักวิจัยเพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานแก่อำเภอแม่ใจ ในการนี้ต้องขอบคุณทีมงาน Phayao Lover ที่เป็นสื่อกลาง และเป็นภาคเอกชนที่ร่วมเป็นภาคีเครือที่จะผลักดันตลาดสินค้าของชุมชนพื้นที่ในโอกาสต่อไป และขอบคุณผู้จัดการร้าน Aggri Cafe Pavilion (บริเวณศูนย์การรู้เศรษฐกิจพอเพียง) ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และเครื่องดื่ม มา ณ โอกาสนี้ด้วย
  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
15/7/2564 13:25:51น. 2449
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ต้อนรับนายอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา "หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรเพื่อเพิ่มอัตลักษณ์ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg11 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน