คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรมสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

19/7/2564 9:30:29น. 1972
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรมสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกรสุรศักดิ์  เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์นำคณาจารย์ สาขาบริบาลเภสัชกรรม สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการให้คำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

สำนักงานคณะเภสัชศาสตร์

โทร.054 466666 ต่อ 3188, 3182

กานตพงศ์ สุวรรณพจน์

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผศ. ดร. ภญ. จันทิมา ชูรัศมี   
ข้อมูล/ข่าว :    กานตพงศ์ สุวรรณพจน์   
เพิ่มข่าวโดย :   wichitsak.ko@up.ac.th   
19/7/2564 9:30:29น. 1972
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดอาจารย์สาขาบริบาลเภสัชกรรมสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19

#งานบริการวิชาการ #คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao #โรงพยาบาลสนามอว.
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน