ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรใน โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกรณีถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา"

27/7/2564 18:38:03น. 1570
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน ได้รับเชิญจากกองกฎหมายและทรัพย์สิน ให้เป็นวิทยากรใน โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกรณีถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ออนไลน์ Microsoft Teams

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายมหาชน ได้รับเชิญจากกองกฎหมายและทรัพย์สิน ให้เป็นวิทยากรใน โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกรณีถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิส์ออนไลน์ Microsoft Teams ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเพื่อให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงสิทธิของพนักงานกรณีถูกดำเนินการทางวินัย  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   krittabhorn.ju@up.ac.th   
27/7/2564 18:38:03น. 1570
Print Friendly and PDF

ผศ.สุวิทย์ ปัญญาวงศ์ อาจารย์คณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรใน โครงการ "ให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิกรณีถูกดำเนินการทางวินัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา"

#คณะนิติศาสตร์ # มพ
#sdg4 #sdg10

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน