คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา "

5/8/2564 9:18:26น. 1891
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา "

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา " ณ ห้องประชุมคณะเกษตรศาสตร์ฯ และผ่านระบบ Online ZOOM ผู้รับผิดชอบโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์ ได้รับเกียรติจากคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม กล่าวเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับนิสิตบัณฑิตศึกษาของคณะเกษตรศาสตร์ฯ


ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และถ่ายทอดประสบการณ์ แง่คิด มุมมอง แนวทางการปฏิบัติการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมแนะนำคณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา เสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง และเปิดการบรรยายในหัวข้อ " แรงบันดาลใจในการเรียน ป.โท" โดย ผศ.ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส และ "แนะนำแนวปฏิบัติการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา" โดย ผศ.ดร.กัญญาณัฐ สุนทรประสิทธิ์

  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
5/8/2564 9:18:26น. 1891
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ " ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมด้านวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษา "

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน