คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

5/8/2564 19:02:15น. 1906
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์
วันที่ 7 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ นำโดยคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดี, คณาจารย์, พร้อมบุคลากร เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน พร้อมจตุปัจจัยเครื่องไทยทาน แด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดบ้านร่องคำ ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 


 


ซึ่งการถวายเทียนจำนำพรรษาได้กระทำขึ้นก่อนเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์ในพุทธศาสนาทุกปี คืนก่อนวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือเดือน 8 ที่สอง เพื่อให้พระสงฆ์จุดบูชาพระรัตนตรัย เป็นเวลา 3 เดือน กิจกรรมนี้ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและกิจกรรมร่วมกับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ที่มหาวิทยาลัยพะเยาดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมสร้างความเป็นไทย และพัฒนาสู่สากล (Thainess) กิจกรรมถวายเทียนพรรษาครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเคร่งครัด
facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
5/8/2564 19:02:15น. 1906
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาในเทศกาลเข้าพรรษาแด่พระภิกษุสงฆ์

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University Of Phayao


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน