หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

9/8/2564 15:12:57น. 1192
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต ระหว่างวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 - 1 สิงหาคม 2564 ณ อาคารเรียนรวมภูกามยาว มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ผ่านมา โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทำให้นิสิตมีความเป็นผู้นำ กล้าแสดงออก ตามวิสัยทัศน์ของคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือ“คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มุ่งพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สู่ความทันสมัยในศาสตร์ทางสังคม เพื่อร่วมเป็นพลัง ในการสร้างสรรค์ชุมชนด้วยจิตสาธารณะ” และนำไปสู่แลกเปลี่ยน แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ การถ่ายประสบการณ์พัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตแบบมีส่วนร่วม ในโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 45 คน


ข้อมูล/ข่าวสารเพิ่มเติม

เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://spss.up.ac.th

Facebook คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ : https://www.facebook.com/spss.up.ac.th/


   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    หน่วยกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   
9/8/2564 15:12:57น. 1192
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


หน่วยกิจการนิสิตและสโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต

#โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิต #สโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ #คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์
#sdg4 #sdg10 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน