กิจกรรม ICON UP 2021 รอบ Semi Final

21/8/2564 11:51:34น. 537
ICONUP
วันเสาร์ที่ 21 สิงหาคม 2564 กองบริการการศึกษา จัดกิจกรรม ICON UP 2021 รอบ Semi Final ในโครงการพัฒนาความเป็นสากลสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Zoom และ Facebook Live โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ ดร.ชัชวาลย์ วงค์ชัย เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมในครั้งนี้เป็นการแข่งขันในหัวข้อ Speech Contest เพื่อคัดเลือกผู้เข้าร่วมแข่งขันเข้าสู่รอบ Final จำนวน 5 คน โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ดำรงวิริยะนุภาพ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ปิยะวดี โรหิตารชุน และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศิลปะศาสตร์ ดร.ขนาภา ดวงไฟ ร่วมเป็นคณะกรรมการพิเศษ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยนิสิตจะได้รับความรู้ทางด้านภาษาที่เป็นภาษาสากล เกิดความรอบรู้ รู้กว้าง สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กชามาส คำแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   
21/8/2564 11:51:34น. 537
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรม ICON UP 2021 รอบ Semi Final

#ICONUP
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน