คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม MedSci Matching Talk

23/8/2564 11:33:03น. 642
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์, MedSci Matching Talk
     เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้จัดกิจกรรม MedSci Matching Talk และเปิดตัวโครงการ Research To Market (R2M) 2021 (ระดับคณะ) โดยรับฟังการแชร์ประสบการณ์การผลิตนวัตกรรมจากงานวิจัยแบบ exclusive จากนักวิจัยเจ้าของผลงาน “สกัดเก่ง” โดย ดร.ธนพัฒน์ แพ่งเกษร “สะดิ้งอบกรอบ” โดย ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์ และ “น้ำจิ้มสุกี้โพรไบโอติก” โดย ดร.นิจติยา สุวรรณสม
นอกจากนี้ยังมีงการนำเสนอหัวข้อที่โดดเด่น ได้แก่
  1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ: เต้าหู้ไข่จากผงโปรตีนจิ้งหรีด (ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์)
  2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ: สปาร์คกลิ้งจากกาแฟ (ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์ และคณะ)
  3. การเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการของนมถั่วเหลืองสู่ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ (ผศ.ดร.ธีรภัทร ศรีรัตนโชติ และคณะ)
  4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกมันปูชนิดเปียกเชิงการค้า (ผศ.ดร.อัญชลี ระวังการ)
  5. การพัฒนาผลิตภัณฑ์เส้นพาสตาจากแป้งเมล็ดขนุนทดแทนแป้งสาลี (อ.นริศรา พันธุรัตน์)
     และเปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการ Research To Market (R2M) 2021 โดยใช้ผลงานวิจัยของคณะฯ ข้างต้น หรืองานวิจัยที่คิดโดยนิสิตเอง เป็นโจทย์ในการประกวด

     ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากนิสิตทั้งในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์และนอกคณะฯ เป็นจำนวนมาก


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ดร.นิจติยา สุวรรณสม   
ข้อมูล/ข่าว :    ดร.นิจติยา สุวรรณสม   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
23/8/2564 11:33:03น. 642
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม MedSci Matching Talk

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน