คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา และสนง. สาธารณสุข จ.พะเยา จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

23/8/2564 14:31:37น. 3264
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา และสนง. สาธารณสุข จ.พะเยา จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

ระหว่าง วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา และคณะเกษตรฯ จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท น้ำแร่ธรรมชาติ และน้ำแข็งบริโภค ณ ห้องประชุม ชั้น 1 โรงแรมพีเอ็มเพลส จังหวัดพะเยา


โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหาร ได้แก่ ผศ.ดร. ตระกูล พรหมจักร, ผศ.ดร. หทัยทิพย์ นิมิตรเกียรติไกล และดร. ยุพารัตน์ โพธิเศษ ร่วมเป็นวิทยากร พร้อมดำนินการจัดสอบผู้ควบคุมการผลิตน้ำ ฯ ให้กับผู้ประกอบการจังหวัดพะเยา นักวิทยาศาสตร์หลักสูตรความปลอดภัย เจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะ เจ้าหน้าที่อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และนิสิตหลักสูตรความปลอดภัยทางอาหาร เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย. ) จะทำการประกาศผลสอบและขึ้นทะเบียนผู้ผ่านการสอบมีผลคะแนนตามเกณฑ์ ในโอกาสต่อไป

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
23/8/2564 14:31:37น. 3264
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ร่วมกับสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา และสนง. สาธารณสุข จ.พะเยา จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการผลิตน้ำบริโภคในภาชนะบรรจุปิดสนิท

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #university of phayao #งานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ #หลักสูตรความปลอดภัยทางอาหารมหาวิทยาลัยพะเยา #FoodSafety_UP
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน