คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

26/8/2564 14:04:14น. 2350
คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ณ บ้านไร่สองนาง 300 ต.บ้านถ้ำ อ.ดอกคำใต้ อ.เมือง จ.พะเยา นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, ผู้ช่วยคณบดีฝ่านนวัตกรรมวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี ผศ.ดร.พยุงศักดิ์ อินต๊ะวิชา, คณาจารย์และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ

 

โดยมีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมฐานการเรียนรู้การจัดการแปลงข้าว แปลงผักปลอดสาร ฟาร์มปศุสัตว์ท้องถิ่น, กิจกรรมฐานการเรียนรู้การทำอุปกรณ์ประมงพื้นบ้านภาคเหนือ ทำเบ็ดก๋อง ยกจ๋ำ หว่านแห, กิจกรรมฐานการประกอบอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ทำน้ำปู๋ ลาบไก่ ยำหนอไม้ ไก่อบฟาง, กิจกรรมฐานการสู่ขวัญข้าว ขวัญนา ขวัญวัว และฐานการเรียนรู้ กินอยู่วิถี คนเมืองพะเยา
     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
26/8/2564 14:04:14น. 2350
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg11 #sdg12 #sdg15 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน