ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดการประชุมโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา (UPLINet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

28/8/2564 10:31:40น. 632
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา (UPLINet)
           เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ นำโดย ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ พร้อมด้วยบุคลากร จัดการประชุมโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา (UPLINet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Microsoft Teams และ ณ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ และห้องสมุดของส่วนงาน รวมทั้งส่งเสริมให้บรรณารักษ์ ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้และบรรณารักษ์ หรือผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดของส่วนงาน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   
28/8/2564 10:31:40น. 632
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ จัดการประชุมโครงการเครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา (UPLINet) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

##เครือข่ายความร่วมมือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยพะเยา ##UPLINet #SDG17 ##ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ##มหาวิทยาลัยพะเยา ##ห้องสมุดคณะ ##ห้องสมุดส่วนงาน
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน