คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "ศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหารจากชุมชนสู่พื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา"

10/9/2564 10:59:42น. 1716
คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "ศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหารจากชุมชนสู่พื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา"

ระหว่างวันที่ 9 - 10 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการ "ศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหารจากชุมชนสู่พื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา" ณ ร้าน Aggie Coffee Pavilion พร้อม Live Facebook เชิญชวนให้บุคลากรและนิสิต เข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในวันที่ 9 กันยายน 2564  นำโดยคณบดี ผศ.ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม, รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจการนิสิต ผศ.ดร.วัชระ แลน้อย, บุคลากรพร้อมนิสิต จัดโครงการดังกล่าวฯ

 

และในวันที่ 10 กันยายน 2564 เดินทางสำรวจโบราณสถานเตาเผาเวียงบัว อำเภอเมือง ตำบลแม่กา จังหวัดพะเยา ทั้งนี้เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหารของจังหวัดพะเยา ให้เป็นที่รู้จักและให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรม UP Thainess โดยวัฒนธรรมด้านการเกษตรของชาติเป็นสิ่งที่คนไทยและทุกหน่วยงานของชาติต้องให้ความสำคัญ รวมถึงทำนุบำรุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาให้ พร้อมปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ให้กับนิสิต บุคลากร ชุมชน และสังคม การนำศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหารจากชุมชนสู่พื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นการช่วยฟื้นฟูและส่งเสริมให้เกษคตรกรมีความรักและหวงแหนในศิลปวัฒธรรมของตนเอง

    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
10/9/2564 10:59:42น. 1716
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ จัดโครงการ "ศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตรและอาหารจากชุมชนสู่พื้นที่การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยพะเยา"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน