คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปี 2564

13/9/2564 15:28:44น. 527
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์,
     เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2564 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริศักดิ์ ประสานพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สมยาโรน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ อาจารย์อุดมศักดิ์ จิรกาลกุลเกษม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ นายกฤตยชญ์ วงษ์หาญ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ และนายศราวุฒิ กันตพงศ์เพชร จากคณะนิติศาสตร์

     ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและพัฒนานิสิตให้มีทักษะการเป็นผู้นำเพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงาน และเพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ และองค์ประกอบสำคัญของการทำงานเป็นทีม โดยมีนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นปีที่ 2 จากหลักสูตรจุลชีววิทยา หลักสูตรชีวเคมี และหลักสูตรโภชนาการและการกำหนดอาหาร เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นางสาวนิภาพร ตันเครือ   
ข้อมูล/ข่าว :    ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ใจเขียนดี   
เพิ่มข่าวโดย :   wittaya.su@up.ac.th   
13/9/2564 15:28:44น. 527
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ประจำปี 2564

#คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน