คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ม.พะเยา เดินหน้า โครงการ U2T จัดอบรมแผนการตลาด พื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

15/9/2564 18:44:03น. 1892
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ม.พะเยา เดินหน้า โครงการ U2T จัดอบรมแผนการตลาด  พื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ม.พะเยา
เดินหน้า โครงการ U2T จัดอบรมแผนการตลาด
พื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

            โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตําบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เพื่อเป็นยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตําบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยใน พื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ เกิดการจ้างงาน การฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ครอบคลุมในประเด็นต่างๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน และการจัดทําข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน
              คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดอบรมเสริมทักษะความรู้เรื่องการตลาดดิจิทัล ให้กับ กลุ่มผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพร และกลุ่มผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้ ผ่านการบริหารจัดการของคณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ และหัวหน้าโครงการ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ดร.วารัชต์ มัธยมบุรุษ “การจัดอบรมให้ความรู้เรื่องการตลาดดิจิทัลมาแบ่งปันให้กับชุมชน และฝึกฝนการทำการตลาด ให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ เข้าใจผู้บริโภคมากขึ้น และทราบถึงความต้องการขอผู้บริโภค วิเคราะห์ผ่านการออกแบบคุณค่าของผลิตภัณฑ์ให้ตอบสนองกับผู้บริโภค เพื่อให้ทั้งชุมชนและผู้บริโภคได้รับความสุข ทั้งทางด้านการประกอบอาชีพ และการที่ผู้บริโภคได้รับสินค้าตามที่ต้องการ ส่งผลให้เกิดการตลาดที่ยั่งยืน” อาจารย์บุรินทร์ บัณฑะวงค์ กล่าว

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในระดับชุมชนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน ในการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายที่ครอบคลุมในทุกมิติอย่างยั่งยืน ตอบวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา “มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชนสู่สากล” (University for community Innovation with international standard)
    

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   พิศุทธิ์ จิโรจกุล / เครือข่ายนักประชาสัมพันธ์ คณะบริการธุรกิจและนิเทศศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   Rattanapong.tu@up.ac.th   
15/9/2564 18:44:03น. 1892
Print Friendly and PDF

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ม.พะเยา เดินหน้า โครงการ U2T จัดอบรมแผนการตลาด พื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #U2T
#sdg4 #sdg10 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน