คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) "การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยแบบปลอดภัย"

16/9/2564 13:20:02น. 2081
คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) "การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยแบบปลอดภัย"

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) "การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยแบบปลอดภัย" นำโดยประธานหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ ผศ.ดร.สุภาพร ภัสสร พร้อมคณาจารย์ประจำหลักสูตร ดำเนินการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรดังกล่าวฯ

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต (Life Long Learning) กลุ่มนิสิต ประชาชนผู้สนใจ ในเขตจังหวัดพะเยา พัฒนาอาชีพให้กับเกษตรกรและประชาชน โดยจัดการเรียนการสอนในเรื่องของ "การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยแบบปลอดภัย" การใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเป็นที่ยอมรับในหมู่ประชาชนเป็นอย่างดีและมีแนวโน้มจะสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งภาครัฐได้ส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของผลิตภัณฑ์ที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้ด้วยการสร้างมูลค่า การเสริมสร้างความรู้ให้กับบุคคลที่อยู่ในห่วงโซ่กระบวนการผลิตสมุนไพรเป็นแนวทางหนึ่งช่วยให้เกิดขึ้นการพัฒนาได้ในเชิงรูปธรรม ทั้งเรื่องการจัดการวัตถุดิบ การผลิตและแปรรูป หลักเกณฑ์การการควบคุมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร เพื่อในไปใช้ประโยชน์กับบริบทและทิศทางการพัฒนาของตนเอง และโดยเฉพาะการบูรณาการหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ     

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
16/9/2564 13:20:02น. 2081
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรศาสตร์ฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) "การผลิตและแปรรูปสมุนไพรไทยแบบปลอดภัย"

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #university of phayao #บริการวิชาการ
#sdg4 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน