คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมซักซ้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า

16/9/2564 17:11:48น. 442
ร่วมซักซ้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า

        เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี  โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์  ไชยบาล ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นำนิสิตพยาบาลทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2561-2564 จำนวน 3 ราย ร่วมซักซ้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้แทนกล่าวถวายรายงานผลการดำเนินงานโครงการทุนพระราชทานฯ ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะพยาบาลศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
16/9/2564 17:11:48น. 442
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมซักซ้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า

#ร่วมซักซ้อมการเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระกนิษฐาธิราชเจ้า #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน