เริ่มแล้ว !! ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”

18/9/2564 14:05:47น. 670
บุคลากร_คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

นิสิตหลักสูตรการจัดการการสื่อสาร คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะยา จัดโครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น” โดยมีอาจารย์นวพร เกษสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาโครงการ ในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 ผ่าน Google Meet โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้กล่าวต้อนรับ เยาวชน โดยกล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่เห็นเยาวชนรุ่นใหม่ มีความใส่ใจเรื่องของการทำกิจกรรมที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างทักษะการทำงานของตนเอง และพัฒนาวัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เจริญยิ่งขึ้น

โครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ในปีนี้ มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากน้องๆ เยาวชนเป็นอย่างมาก ไม่เพียงแต่เยาวชนในจังหวัดพะเยาเท่านั้น ในครั้งนี้มียังน้องๆ เยาวชนมาจากหลายพื้นที่ อาทิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแพร่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครพนม และจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นต้น กิจกรรมที่น้องๆ เยาวชนได้ร่วมสนุกวันนี้เป็นการบรรยายในหัวข้อ การเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและการ Workshop การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อนำไปวางแผนการทำงาน โดยโครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อให้เยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

โครงการค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ จะจัดขึ้นอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 25 กันยายน 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. และวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. พบกับกิจกรรมภูมิปัญญานี้ที่บ้านฉัน : Story Telling การเล่าเรื่องศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ และ “Workshop : Design Thinking เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นหากน้องๆ เยาวชนคนไหนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อได้ที่ Facebook Fan Page : ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ (https://www.facebook.com/GreenHeartUP) 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ปกบวร พูลเกษร   
ข้อมูล/ข่าว :    ปกบวร พูลเกษร   
เพิ่มข่าวโดย :   pokbaworn.po@up.ac.th   
18/9/2564 14:05:47น. 670
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


เริ่มแล้ว !! ค่ายนวัตกรวัฒนธรรมรุ่นเยาว์ “สื่อสารอย่างรู้คุณค่า พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น”

#คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ #มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน