นิสิตพยาบาลทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

19/9/2564 19:49:27น. 265
นิสิตพยาบาลทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

       

        วันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรินทร์ ไชยบาล ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต นำนิสิตกัมพูชา ระดับปริญญาตรี จำนวน 3 คน ที่เข้าศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านระบบออนไลน์ ช่วงเดือน สิงหาคม - กันยายน 2564 ซึ่งได้รับทุนพระราชทานในโครงการพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราชอาณาจักรกัมพูชา ประจำปี 2561-2564          ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) พร้อมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย   รองศาสตราจารย์ ดร. สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา คณาจารย์ นิสิต และนักเรียน รวมจำนวนทั้งสิ้น 51 คน ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะพยาบาลศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   somkiat.wo@up.ac.th   
19/9/2564 19:49:27น. 265
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


นิสิตพยาบาลทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#นิสิตพยาบาลทุนพระราชทาน #สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี #คณะพยาบาลศาสตร์ #คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา


#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน