วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

20/9/2564 15:39:15น. 247
วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

วันที่ 14 กันยายน 2564 บุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วม โครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน” ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการปรับตำแหน่งให้สูงขึ้น โดยวิทยากร อาจารย์เรื่องชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายคมธิต จันตะมะ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
20/9/2564 15:39:15น. 247
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “การวิเคราะห์และเขียนแบบประเมินค่างานเพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน”

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน