คณะนิติศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ บรรลุเป้าหมาย “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ"

20/9/2564 16:16:39น. 645
คณะนิติศาสตร์

วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับเกียรติอย่างสูงจาก รศ.ดร.ภก.สุรศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับและได้ร่วมปรึกษาหารือความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการร่วมกัน โดยในเบื้องต้นทั้งสองคณะมีเป้าหมายร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น (SHORT COURSE TRAINING PROGRAM) เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตามมาตรฐานของสภาเภสัชกรรม หลักสูตร "กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ" อันเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ทั้งด้านกฎหมาย ยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่สนใจ เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ด้านอาหารและยา ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้บริโภค ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ผู้ประกอบธุรกิจ และนักกฎหมายที่สนใจ 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   uplaw   
ข้อมูล/ข่าว :    uplaw   
เพิ่มข่าวโดย :   chutnarong.ch@up.ac.th   
20/9/2564 16:16:39น. 645
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะนิติศาสตร์ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ พัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ บรรลุเป้าหมาย “หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคด้านยาและสุขภาพ"

##มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg3

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน