วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

20/9/2564 16:35:27น. 396
วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (E-PLC) รูปแบบออนไลน์ของ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา และ ดร.วสันต์ สรรพสุข อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำกับติดตาม และประเมินผลงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community: E-PLC) ประจำปี 2564 ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เข้าร่วมการเปิดชั้นเรียนในรูปแบบออนไลน์ พร้อมทั้งคณะกรรมการส่วนกลาง  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมลวรรณ วีระธรรมโม เป็นประธานฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินงาน E-PLC ของมหาวิทยาลัยในเขตภาคเหนือ จำนวน 6 สถาบัน (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, มหาวิทยาลัยพะเยา, มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม) ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม 16 กันยายน 2564 เพื่อสังเกตชั้นเรียน และสะท้อนผลด้านจรรยาบรรณของวิชาชีพครู และการบูรณาการหลักจรรยาบรรณวิชาชีพสู่การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาวัลย์ โพธิ์ทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   khomthit.cha@up.ac.th   
20/9/2564 16:35:27น. 396
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


วิทยาลัยการศึกษา ร่วมกำกับ ติดตาม และประเมินผลงานส่งเสริมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

#วิทยาลัยการศึกษา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน