คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

23/9/2564 16:38:49น. 375
นิเทศงาน
      เมื่อวันที่ 15 – 17 กันยายน 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินโครงการนิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ นำโดย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหลักสูตร เข้านิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิตปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ในรายวิชาการฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom meeting จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลศูนย์ลำปาง โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และโรงพยาบาลนครพิงค์ เพื่อพูดคุยติดตามรับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินงานฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ของนิสิต เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาต่อไป


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   chamaiporn.ma@up.ac.th   
23/9/2564 16:38:49น. 375
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการนิเทศงานและติดตามการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา #โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา #มหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน