คณะทันตแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายราชสดุดี “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี 2564

23/9/2564 17:13:18น. 259
คณะทันตแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายราชสดุดี “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี 2564

ในวันที่ 23 กันยายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมโครงการวันมหิดล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระราชบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธาณสุขไทย เพื่อถวายสักการะ แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีคุณูปการต่อการแพทย์ และสาธารณสุข ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานโครงการ โดยภายในโครงการมีพิธีการวางพวงมาลา ถวายสักการะ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา และ คณาจารย์ คณะกลุ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์หญิงทัศนีย์ เต็งรังสรรค์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากรและตัวแทนสโมสรนิสิต คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์  เข้าร่วมโครงการ ณ ลานหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังจากเสร็จพิธีถวายราชสักการะ ได้  เดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดสะพาน “ภูกามยาว ซึ่งชื่อสะพาน "ภูกามยาว" ใช้รูปแบบตัวอักษรฝักขามล้านนาตามตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้บุคลากร นิสิตและประชาชนได้ระลึกถึงอาณาจักรภูกามยาวในอดีต ซึ่งเป็นที่มาของจังหวัดพะเยาในปัจจุบัน และที่มาของตัวอักษร ปรากฏในตราสัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   ชรินทร์ทิพย์ ศุภโชติโภคิน   
ข้อมูล/ข่าว :    สุธาสินี หินแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   thanakrit.ja@up.ac.th   
23/9/2564 17:13:18น. 259
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน


คณะทันตแพทยศษสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมถวายราชสดุดี “วันมหิดล” พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ประจำปี 2564

##มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะทันตแพทยศาสตร์ #วันมหิดล
#sdg3 #sdg11

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน