กองกิจการนิสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน

28/9/2564 10:51:45น. 688
ประกวดเว็บไซต์
กองกิจการนิสิตได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน (สายสนับสนุน) ซึ่งเป็นการให้คะแนนช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 – 31 สิงหาคม 2564  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลข่าวสาร ภายในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูลที่เป็นประโยชน์และเป็นปัจจุบัน พร้อมเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน ผู้รับบริการข่าวสารจากเว็บไซต์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งเป็นการยกระดับในการพัฒนาและการดำเนินงาน Ranking website จัดโดย ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
28/9/2564 10:51:45น. 688
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กองกิจการนิสิต ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดเว็บไซต์หน่วยงาน

#SDG4 #SDG17
#sdg4 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน