คณะเกษตรฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน”

30/9/2564 11:39:37น. 1610
คณะเกษตรฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program)  หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน”
ระหว่างวันที่ 4-19 กันยายน 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program)  หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน”  นำโดย ดร.สุมนา เหลืองฐิติกาญจนา, ดร.พนิตนาฏ อู่พุฒินันท์ และ รศ.ดร.สุภัค มหัทธนพรรค เป็นวิทยากร และดำเนินจัดการเรียนการสอนดังกล่าวฯ


 


ทั้งนี้ เทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชมีบทบาทที่สำคัญในด้านการขยายพันธุ์พืชเพื่อให้ได้ปริมาณมากและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ได้อย่างกว้างขวาง เช่น การปรับปรุงพันธุ์พืชให้ได้พันธุ์ใหม่ การผลิตพืชปราศจากโรค การเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่หายากหรือใกล้สูญพันธุ์ และเป็นเทคนิคพื้นฐานรองรับงานทางด้านพันธุวิศวกรรมพืช เป็นต้น ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จะเน้นความรู้ขั้นพื้นฐานของเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการขยายพันธุ์พืชที่สนใจหรือพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น ในระดับ large scale หรือการผลิตในเชิงการค้าได้ และหากผู้เรียนมีความชำนาญในการลงมือปฏิบัติขั้นพื้นฐานแล้ว ยังสามารถศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชในระดับสูงเพิ่มเติมเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านอื่น ๆ ได้


 
   

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/9/2564 11:39:37น. 1610
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ดำเนินจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) หลักสูตร “การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขั้นพื้นฐาน”

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao #บริการวิชาการ
#sdg4 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน