ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เงินทุนสนับสนุน 5,000,000 บาท

30/9/2564 15:03:57น. 3313
ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เงินทุนสนับสนุน 5,000,000 บาท
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ

รศ.ดร.โชค โสรัจกุล ดร.รวิสรา รื่นไวย์ และ ดร.ขรรค์ชัย ดั้นเมฆ
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรมปศุสัตว์ โดยมีภาคีวิจัยต่างประเทศ คือ Auburn University, USA และ Andong National University, South Korea

ได้รับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัย และ สถาบันวิจัยไทย Partnership Initiative Fund:S&T ประจำปีงบประมาณ 2564
จำนวนเงิน 5,000,000 บาท

ระยะเวลาโครงการ 2 ปี
(1 พฤศจิกายน 2564 - 31 ตุลาคม 2566)
สนับสนุนโดย หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.)


  

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
30/9/2564 15:03:57น. 3313
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ได้รับทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือนานาชาติเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยฯ เงินทุนสนับสนุน 5,000,000 บาท

#มหาวิทยาลัยพะเยา #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #university of phayao #งานวิจัยและนวัตกรรม
#sdg9 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน