สาธิตฯเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

1/10/2564 10:15:38น. 357
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
วันที่ 30 กันยายน 2564
รศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รศ.ปรียานันท์ แสนโภชน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสครบรอบ 1 ทศวรรษ ภายในงานจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 5 รูป ร่วมปลูกต้นไม้มงคลและไม้ผล เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนครอบรอบ 10 ปี สร้างแหล่งเรียนรู้เชิงธรรมชาติภายในโรงเรียน เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยการจัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าต้นไม้สามัคคี 1 ทศวรรษ ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามประกาศจังหวัดพะเยาอย่างเคร่งครัด (มาตรการ D-M-H-T-T-A)


 

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   กานต์พิชชา ศรีใจ   
ข้อมูล/ข่าว :    กานต์พิชชา ศรีใจ   
เพิ่มข่าวโดย :   kanpitcha.sr@up.ac.th   
1/10/2564 10:15:38น. 357
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


สาธิตฯเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

##โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา
#sdg4

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน