คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดหลักสูตรบริการวิชาการ "การแปรรูปเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่" เพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตร

12/10/2564 15:58:15น. 2101
คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดหลักสูตรบริการวิชาการ "การแปรรูปเพิ่มมูลค่า"

วันที่ 9-11 ตุลาคม 2564 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดหลักสูตร "การแปรรูปเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่" โดย ดร. ยุพารัตน์ โพธิเศษ สาขาความปลอดภัยทางอาหาร ได้รับทุนสนับสนุนภายใต้โครงการแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 กลุ่มภาคเหนือตอนบน 2 โครงการเพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตร


ในการนี้มีตัวแทนท่านนายอำเภอแม่ใจ นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ท่านเกษตรอำเภอแม่ใจ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดกิจกรรมหลักสูตรและตรวจติดตามกิจกรรมหลักสูตรดังกล่าวฯ ซึ่งมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานกว่า 40 คน ตลอดทั้ง 3 วัน

 

โดยกิจกรรมของหลักสูตรมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งได้แก่ ดร. ยุพารัตน์ โพธิเศษ, ดร. คุณากร ขันติศรี, ดร. ธนิกานต์ สันต์สวัสดิ์, ดร. รณกร สร้อยนาค และอาจารย์เนวิชญานิ์ วุฒินิธิศานันท์ บรรยายและฝึกปฏิบัติการแปรรูปเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่ ได้แก่ วุ้นกรอบลิ้นจี่ ลูกอมลิ้นจี่ น้ำลิ้นจี่เข้มข้น แยมลิ้นจี่ ชีสพายลิ้นจี่ และเจ้าหน้ากลุ่มงานคุ้มครอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา บรรยายในหัวข้อ การขออนุญาตสถานที่ผลิต การขอเลขสารบบ (เลข อย) วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 420
       

facebooktwitterline

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ภาพ :   คณะเกษตรศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    คณะเกษตรศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   kittithat.tu@up.ac.th   
12/10/2564 15:58:15น. 2101
Print Friendly and PDF

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


คณะเกษตรฯ ม.พะเยา จัดหลักสูตรบริการวิชาการ "การแปรรูปเพิ่มมูลค่าลิ้นจี่" เพิ่มขีดในการแข่งขันการเกษตร

# มหาวิทยาลัยพะเยา #บริการวิชาการ #คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ #SmartAgriculture #University of Phayao
#sdg1 #sdg2 #sdg4 #sdg8 #sdg9 #sdg12 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน