กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

19/10/2564 9:15:28น. 209
บริจาคเลือด
เมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม 2564 ณ อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ศูนย์ปฎิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา กองกิจการนิสิต ร่วมกับ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา และ โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564 โดยมีนิสิตและบุคลากรร่วมบริจาคโลหิตจำนวน 59 ราย คิดเป็นโลหิตจำนวน 20,650 ซีซี มีผู้มาแสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 14 ราย และบริจาคอวัยวะจำนวน 13 ราย และโลหิตที่ได้รับจะนำเข้าคลังโลหิตเพื่อสำรองไว้ใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยาแ


  

facebooktwitterline


ภาพ :   กองกิจการนิสิต   
ข้อมูล/ข่าว :    กองกิจการนิสิต   
เพิ่มข่าวโดย :   chaturong.ch@up.ac.th   
19/10/2564 9:15:28น. 209
Print Friendly and PDF

ข่าวที่เกี่ยวข้องกัน

ไม่มีข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุดประจำวัน


กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

#sdg3 #sdg17

#มหาวิทยาลัยพะเยา #UniversityofPhayao

ติดตามข่าวสาร มพ.


ติดตามข่าวสาร เว็บไซต์ มพ.


แอปพลิเคชั่น Smart UP

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้

รับข่าวสารผ่าน Line Official
เพิ่มเพื่อน

ข่าวที่มีผู้อ่านสูงสุด ย้อนหลัง 7 วัน